Монголын түүхэн дэх Христитгэл

Христитгэл харийн шашин уу? Түүхэнд юу гэж өгүүлэгддэг талаар та уншиж судалж байсан уу?
"Монголын түүхэн дэхь ХРИСТИТГЭЛ" сэдвээр Ариун бичээс нийгэмлэгийн стандарт монгол орчуулгын удирдагч Библи судлалын доктор Баяржаргалтай ярилцах болно.