Хермоны шүүдэр өглөөний хөтөлбөр 2021/06/24

“Бурхан минь ээ, Таны тааллыг би гүйцэлдүүлэх дуртай. Таны хууль зүрхэнд минь бий” Дуулал 40:8
* МОНГОЛ ЧУУЛГАНАА МЭДЭЦГЭЭЕ | “Гэрэл амьдрал” Христийн чуулганы пастор Шинэбаяр
* ӨНӨӨДРИЙН ОНЦЛОХ МАГТААЛ | Танд өгөх бэлэг
* ГЭРЧЛЭЛИЙГ МООДОНД ОРУУЛЪЯ | “Есүсийн чуулган”-ы итгэгч Нармандахын гэрчлэл
* БИБЛИ СОНСГОЛ | 2 КОРИНТ 11
* АЙЛААС ЭРЭХЭЭР АВДРАА УУДАЛЪЯ | 03 пэйжийн админ Бэрцэцэгтэй холбогдоно.