Та Есүсийг хэн гэж боддог вэ?|Марк 6-7

Шөнийн 3 цагийн үед Есүс усан дээгүүр алхсаар шуурган дунд байдгаараа сэлүүрдэж байсан дагалдагч нар дээрээ иржээ. Тэр шөнө шуурган дунд цөхрөнгөө баран сэлүүрдэж байсан дагалдагч нараа харж, тэдэн дээр ирсэн Есүс өнөөдөр та биднийг ч бас анхааран харж байдаг юм шүү.