Зөв бурууг тодорхойлох 3 арга зам!

Та нар хүмүүсийг өөрсдөдөө хэрхэн хандаасай гэж хүснэ, өөрсдөө ч тэдэнд бүхий л зүйл дээр тийнхүү ханд. Үүнд л хууль ба эш үзүүлэгчид буй. Матай 7:12
Зөв буруугийн шугамыг та хаагуур татах вэ? хэрвээ та хаагуур шугам татахаа мэдэхгүй байх юм бол тухайн асуудалд илүү нухацтай хандаарай. Ийм асуудалд хайхрамжгүй хандаж болохгүй. Тиймээс та шугамыг хаагуур татах вэ гэдгээ олж мэдэхэд туслаач хэмээн Бурханаас гуйж, дараа нь түүнийхээ дагуу шугамыг татаарай.