Оюун санаанд чинь орших зөвлөл

Хэдийгээр таны бодол санаа таныг голж, буруутгаж, шүүмжилж, амар заяаг чинь үзүүлэхгүй байж болох ч, та тэр бүх бодлуудыг Библийн үнэнээр солих үед бүх зүйл өөрчлөгдөх болно. Библид хэлэхдээ, “ЭЗЭНээс өөр хэн Бурхан юм бэ? Бидний Бурханаас өөр хэн хад юм бэ?” (2 Самуел 22:32) гэсэн байдаг.