БОДЛОО ХЭРХЭН ЗОХИЦУУЛЖ УДИРДАХ ВЭ? – Хэсэг 1

Эргэцүүлэл: “Хүний оюун ухаанд тэжээгдэж, халамжлуулж, харж төсөөлж, тунгаан бодож, эргэцүүлдэг бодлоос болж, анд минь, та үүнийхээ нэг хэсэг болж, тэгээд бодол тань таны нөгөө нэг хэсэг болно. Хэрвээ та бодлоо удирдахгүй бол таныг давамгайлах болно.”   
Манай Библийн багш, Чарльз Стэнли өнөөдрийн хичээлээр бидний оюун бодол дахь амьдралтай маань тулах болно. Өнөөдрийн гол өргөлтөд зүйл бол Библийн зарчмуудыг хэрхэн хэрэгжүүлэх талаар тусгайлан авч үзэж, ингэснээр бидний бодол санаан дах амьдралаа Бурханы хяналтан дор байлгах болно. Бурханы үгээс суралцангаа “Бодлоо хэрхэн хянаж удирдан зохицуулах” талаар гүн гүнзгий ойлголттой болоорой. Ингээд Библийн Ефес номоо нээгээд өнөөдөр “оюун бодлоо удирдлан зохицуулах”-д хамтдаа суралцъя.