Есүс Христ үхлээс амилсан гэдэг нь үнэн үү? эсвэл тархи угаалт уу?

"Баярын Мэдээ" Христийн чуулганы пастор МУИС-н Шашин судлалын ухааны докторант Ж.Пүрэвдоржтой Есүс Христ үхлээс амилсан гэдэг нь үнэн үү? эсвэл тархи угаалт уу? сэдвээр ярилцлаа.