Хүн Есүст итгэвэл, эцэст нь өөрөө хохироод дуусдаг уу?

"Хүн Есүст итгэвэл, эцэст нь өөрөө хохироод дуусдаг уу?" сэдвээр "Үнэний бүл" Чуулганы Пастор Т.Мөнхжаргалтай ярилцлаа.