ЗАРЦ УДИРДАГЧ ном

Сүнслэг үйлчлэл бол үхэл, амьдрал, жаргал, зовлон ээлжлэн байдаг үйл юм.
Мирагийн номын тавиур нэвтрүүлгээрээ "ЗАРЦ УДИРДАГЧ" номыг онцолж байна.