МИНИЙ СЭТГЭЛ ХРИСТИЙН ГЭР ном

Та Бурханыг бодитоор оршин байдгийг мэдэж, өөрийнхөө сэтгэлийн гүнд Есүс Христийн оршихуйг мэдрэхийг хүсэж байвал сэтгэл зүрхнийхээ үүдийг цэлийтэл нээгээд Түүнээс "Миний сэтгэлд орж ирээд миний Аврагч Эзэн болооч" гэж гуйхад л болно.
#МирагийнНомынТавиур нэвтрүүлэг "Миний сэтгэл Христийн гэр" номыг танилцуулж хуваалцлаа.