Христэд итгэх нь хувь тавилангаар шийдэгддэг зүйл үү?

Хувь тавилан гэж байдаг уу? Христэд итгэх нь шийдвэр үү, хувь тавилан уу?

Энэ тухай “Библийн сургалтын төв”-ийн захирал Г.Лувсангомботой ярилцлаа.