Бурхан үнэхээр сайхан сэтгэлтэй юу?

"Бурхан яг сайхан сэтгэлтэй юу?" сэдвээр Бетаны Ургац Христийн чуулганы Пастор Ц.Төгөлдөртэй ярилцлаа.