Шүтэж чадвал шашин болгон үр дүнгээ өгөх юм биш үү?

"Шүтэж чадвал шашин болгон үр дүнгээ өгөх юм биш үү?" сэдвээр БСТ-н захирал асан, Шашин судлалын Доктрант, Баярын Мэдээ Христийн чуулганы пастор Ж.Пүрэвдоржтой ярилцлаа.