Дээшээ уналт |З.Гэнэндарам

"Итгээд залбирч байгаа хүмүүсийг хараад шоолж байсан ч цаана нь Бурхан нь туслах юм болов уу гэж бодож байсан"
Тархсан Монголчуудын нэгдэл ТББ-н тэргүүн З.Гэнэндарам