ХРИСТИТГЭГЧИД нэг л юмаа ярихаа одоо больчихож болохгүй юу?

Хаггай Институтын монгол төгсөгчдийн холбооны УЗ-н гишүүн Г.Гансүх, болон тэргүүн Б.Болд-Эрдэнэ нартай ярилцлаа.