Чамд авъяас бий!

Би хүүхдүүдийг зүгээр байж байхад нь магтаж сайшаагаад байхыг дэмждэггүй. Гэхдээ эцэг эхчүүдээ, хэрвээ хүүхэд чинь ямар нэг зүйлийг үнэхээр сайн хийж байгаа бол тэдэнд хэлээрэй. Тийнхүү та хүүхдүүдээ Бурханы төлөө, өөрийнхөө бүрэн потенциалаа нээн хөгжүүлэхэд нь туслах онцгой урамшуулагч нь байж чадна.