Зүрх чинь шархлаа юу?

Өнөөдөр таны зүрх шархалсан байна уу? Шархалсан зүрхтэй амьдарна гэдэг хэцүү. Гэхдээ магадгүй таны яг одоо мэдэрч байгаа зовлон шаналал таны зүрх сэтгэлд Бурханы хайр нутаглах орон зайг гаргаж өгч байгаа ч юм билүү. Тиймээ, Түүний хайр таныг бүрхэн байгаа. Гэхдээ нөхцөл байдал ямар байхаас үл шалтгаалаад Бурхан тантай хамт байж, таныг хайрлаж, халамжилж байдаг гэдэгт бүрэн итгэлтэй байхын тулд таны зүрх сэтгэлд Бурханы хайр гүн гүнзгий үндэслэх ёстой юм.