Христийнхэн гурил будаагаар хүмүүсийг хуурсаар байна уу?

Шашинд татан оруулахын тулд бэлэг сэлт өгөх нь хуулиар хориотой гэтэл Есүсийнхэн гурил будаагаар хүмүүсийг хуурсаар байна уу? Энэ талаар МУИС-ын Шашин судлалын ухааны доктрант БСТ-н захирал асан "Баярын мэдээ" Христийн чуулганы пастор Ж.Пүрэвдоржтой ярилцлаа.