Дээшээ уналт| Я.Эрдэнэбулган

Ээжтэйгээ насаараа байх юм шиг санаж амьдарч байтал нэг л өдөр тэнгэр харанхуйлах шиг мэдээг сонссон.
Зочин: "Нигүүлслийн үг" чуулганы ахлагч Я.Эрдэнэбулган