Христитгэл хувь хүний хөгжилд саад болж байна уу?

Христитгэл залуу хүний хөгжлийг хойш нь татаж чангааж байна уу? Иргэд боловсролгүй ядуу байх тусам Христийнхэнд ашигтай юу? Энэ талаар "Үнэний бүл" чуулганы пастор Т.Мөнхжаргалтай ярилцлаа.