Сармагчны хэрэглэдэг эм

Анагаахын салбарт хэрэглэгддэг эм эмийн бүтээгдэхүүний дөрөвний нэгээс илүү хэсэг нь зэрлэг ургамлаас гаралтай. Уламжлалын дагуу бол эрдэмтэн судлаачид шинэ төрлийн эмийг гаргаж авахын тулд нутгийн уламжлалт бариа засалчдаас лавлаж мэддэг. Гэхдээ энэ үргэлж шилдэг арга биш байж мэдэх юм. Одоо үед судлаачид шинэ эм олохын тулд амьтдыг даган суралцаж байна. Тэдгээрийн нэг нь сармагчин. Сармагчин эрдэмтдийг хэд хэдэн шинэ төрлийн эм рүү хөтөлсөн байдаг.