Нүдний харааны өөр нэгэн гайхамшиг

Нүд гэдэг эрхтний тухай бид багыг мэддэг. Үнэндээ шинжлэх ухаан ч төгс судалж чадаагүй л байна. Тэгэхээр нүд болгон 107 сая эд эстэй, бүгд гэрэлд тун мэдрэмтгий байдаг. Хүний нүд зөвхөн гурван төрлийн спектрийг хүлээн авах чадвартай. Улаан цэнхэр болон шар. Бусад өнгө нь энэ гурван өнгөний хослол байдаг. Бидний нүдний диаметр 2,5 см, жин 8 гр орчим.  Амьдралынхаа турш бид 24 сая төрлийн дүрс, дүрслэл хардаг байна.