Please enter your username and email address. Get new password
Register Now
x
21 plays
Зефаниа 3:1-8 Length: Unknown Play From album: Зефаниа 3:1-8

ЗЕФАНИА 3:1-8

00

ЗЕФАНИА 9 Nov, 2018

Өнөөдөр бидний үзэх энэхүү 3-р бүлгийн эхний 8 ишлэл нь энэ  дэлхийн улс үндэстнүүдийн дээр буулгах Бурханы шүүлтийн тухай өгүүлдэг. Магадгүй таны хувьд Зефаниагийн Бурханы хатуу чанд шийтгэлийн тухай үгсийг сонссоор байгаад бага зэрэг залхаж эхэлсэн байж болох юм. Та Матай 23-р бүлэг дээр Эзэн Есүсийн айлдсан үгсийг хүртэл энэнээс хатуу чанд үгийг Библийн үлдсэн хэсгээс олж харахгүй байх. Хэрвээ энэ хоёр хэсгийг харьцуулаад харах юм бол эцсийн шүүлтийн талаар өгүүлэхдээ Есүс Зефаниагаас ч илүү хурц, хатуугаар илэрхийлсэн байгаа.

НЭВТРҮҮЛГҮҮД