Please enter your username and email address. Get new password
Register Now
x
27 plays
Зефаниа 1:13-2:2 Length: Unknown Play From album: Зефаниа 1:13-2:2

ЗЕФАНИА 1:13-2:2

00

ЗЕФАНИА 7 Nov, 2018

Цаашилбал, тэдний баялаг нь олз болж, Тэдний байшингууд эзгүйрнэ. Тийм ээ, тэд байшингууд барих боловч тэндээ амьдрахгүй, Усан үзмийн талбай байгуулах боловч дарснаасаа уухгүй. (Зефаниа 1:13)
“Тэдний баялаг нь олз болно” гэж Бурхан айлджээ. Бусдыг хуурч мэхэлж, хулгайлж дээрэмдэж олсон тэдний тэр бүх баялаг яаж олсон тэр арга замаараа бусдын олз болох болно гэж Бурхан хэлж байна. Бас “Тэдний байшингууд эзгүйрнэ” гэж Бурхан хэлсэн. Өөрөөр хэлбэл Израильд оршин суугчидгүй хот тосгод бий болох болно гэдгийг энд дүрсэлжээ.

НЭВТРҮҮЛГҮҮД