Please enter your username and email address. Get new password
Register Now
x
13 plays
Урам зоригийн үгс - Зовлонгийн цагт хорогдох газар Length: Unknown Play From album: Урам зоригийн үгс - Зовлонгийн цагт хорогдох газар

УРАМ ЗОРИГИЙН ҮГС – ЗОВЛОНГИЙН ЦАГТ ХОРГОДОХ ГАЗАР

00

“Тэр чамайг өдөөрөө хучих бөгөөд Түүний жигүүр дор чи хоргодох болно. Түүний итгэмж нь бамбай хийгээд бэхлэлт юм” Дуулал 91:4