Please enter your username and email address. Get new password
Register Now
x
25 plays
Урам зоригийн үгс 7 Length: Unknown Play From album: Урам зоригийн үгс 7

УРАМ ЗОРИГИЙН ҮГС – ЗОВЛОН ТОХИОЛДСОНЫ 3 ШАЛТГААН

00

“Хэрвээ чи зүрхэндээ ‘Энэ зүйлс яагаад надад тохиолдов?’ гэж хэлбэл хилэнц чинь маш их болсноос…”