Please enter your username and email address. Get new password
Register Now
x
16 plays
Урам зоригийн үгс 63 Length: Unknown Play From album: Урам зоригийн үгс 63

УРАМ ЗОРИГИЙН ҮГС – ЗОРИГТОЙ ЯРИХУЙ

00

“Одоо Эзэн ээ, тэдний заналхийллийг анхаараач. Таны үгийг ярих зоригийг боолууддаа соёрхооч” (Үйлс 4:29)