Please enter your username and email address. Get new password
Register Now
x
4 plays
Урам зоригийн үгс 38 Length: Unknown Play From album: Урам зоригийн үгс 38

УРАМ ЗОРИГИЙН ҮГС – ЁС ЗҮЙН ГЭРЭЭСЛЭЛ

00

“Бурхан, хөгширч бууралтах үед минь ч Намайг бүү орхиоч. Таны мутрыг би үе удамд, Таны хүчийг ирээдүйн бүх хүнд тунхаглах хүртэл бүү орхиоч!” (Дуулал 71:18)