Please enter your username and email address. Get new password
Register Now
x
13 plays
Урам зоригийн үгс 140 Length: Unknown Play From album: Урам зоригийн үгс 140

УРАМ ЗОРИГИЙН ҮГС – ЕСҮСТЭЙ НЭГ ЭД ЭС

00

“… би бүх ард түмнийг үлэмж баярлуулах сайхан мэдээг та нарт авчирлаа” (Лук 2:10)