Please enter your username and email address. Get new password
Register Now
x
26 plays
Урам зоригийн үгс 143 Length: Unknown Play From album: Урам зоригийн үгс 143

УРАМ ЗОРИГИЙН ҮГС – ӨӨРТӨӨ ИТГЭХ ҮҮ, ДЭЭД ТЭНГЭРТ ИТГЭХ ҮҮ?

00

“… Надаас ангид та нар юу ч хийж чадахгүй” (Иохан 15:5)