Please enter your username and email address. Get new password
Register Now
x
28 plays
Урам зоригийн үгс 71 Length: Unknown Play From album: Урам зоригийн үгс 71

УРАМ ЗОРИГИЙН ҮГС – ӨӨРИЙГӨӨ БУРХАНЛАГ БОЛГОЖ ДАСГАЛЖУУЛ

00

“… Өөрийгөө итгэл сүсэгт дасгалжуул. Учир нь биеийн дасгал нь өчүүхэн тустай. Харин одоогийн болон ирэх амийн … бүхий итгэл сүсэг нь бүх зүйлд тустай.” (1 Тимот 4:7-8)