Please enter your username and email address. Get new password
Register Now
x
24 plays
Урам зоригийн үгс 95 Length: Unknown Play From album: Урам зоригийн үгс 95

УРАМ ЗОРИГИЙН ҮГС – ӨӨРЧЛӨН БАЙГУУЛАЛТ ХИЙХ БОЛОМЖ

00

“Метуселаг төрүүлснээс хойш Енох гурван зуун жил Бурхантай хамт явж, үр хүүхдүүдтэй болжээ” (Эхлэл 5:22)