Please enter your username and email address. Get new password
Register Now
x
21 plays
Урам зоригийн үгс 141 Length: Unknown Play From album: Урам зоригийн үгс 141

УРАМ ЗОРИГИЙН ҮГС – УУЧЛАЛ БОЛ ЭРХ ЧӨЛӨӨ

00

“Бурхан та нарыг Христ дотор уучилсны адил бие биенээ уучлан, нэг нэгнээ энэрч аядуу зөөлөн сэтгэлээр ханд” (Ефес 4:32)