Please enter your username and email address. Get new password
Register Now
x
15 plays
Урам зоригийн үгс 16 Length: Unknown Play From album: Урам зоригийн үгс 16

УРАМ ЗОРИГИЙН ҮГС – ҮНЭНЧ БУС БАЙДЛААС ЯАЖ СЭРГИЙЛЭХ ВЭ?

00

Библид миний онцгойлон дурладаг гэр бүлийн харилцааг дүрсэлсэн үгс байдаг. Тэр бол “хамт бай” гэсэн үг. Үүнийг 1Коринт номны 7-р бүлгээс харж болно. Гэрлэлт дотор хамт байна гэдэг нь зүгээр нэг бие махбодын үйлдлээс илүү утга учиртай зүйл юм.