Please enter your username and email address. Get new password
Register Now
x
19 plays
Урам зоригийн үгс 78 Length: Unknown Play From album: Урам зоригийн үгс 78

УРАМ ЗОРИГИЙН ҮГС – УДИРДАМЖ НОМ

00

“Хүн зөвхөн талхаар бус, харин Бурханы амнаас гарах үг бүрээр амьдарна” (Матай 4:4)