Please enter your username and email address. Get new password
Register Now
x
9 plays
Урам зоригийн үгс 65 Length: Unknown Play From album: Урам зоригийн үгс 65

УРАМ ЗОРИГИЙН ҮГС – ТӨӨРӨГДӨГСДИЙГ ХАЙХУЙ

10

“Өнөөдөр энэ айлд аврал ирлээ … Хүний Хүү алдагдсаныг хайж, аврахаар ирсэн билээ” гэж хэлжээ. (Лук 19:1-10)