Please enter your username and email address. Get new password
Register Now
x
20 plays
Урам зоригийн үгс 57 Length: Unknown Play From album: Урам зоригийн үгс 57

УРАМ ЗОРИГИЙН ҮГС – ЦАРЦАА ИТГЭЛ

10

“Тэнд бид Нефилимийг харсан. Бид өөрсдийнхөө нүдэнд царцаа мэт болсон бөгөөд тэдний нүдэнд ч тийнхүү байлаа.” (Тооллого 13:33)