Please enter your username and email address. Get new password
Register Now
x
16 plays
Урам зоригийн үгс 20 Length: Unknown Play From album: Урам зоригийн үгс 20

УРАМ ЗОРИГИЙН ҮГС – ЦААШИД НУЛИМС УРСАХГҮЙ

00

“Яагаад гэвэл сэнтийн голд байгаа Хурга тэднийг хариулах бөгөөд амийн усны булгууд өөд хөтлөх болно. Бурхан тэдний нүднээс урсах нулимс бүрийг арчих болно” (Илчлэл 7:17)