Please enter your username and email address. Get new password
Register Now
x
10 plays
Урам зоригийн үгс 37 Length: Unknown Play From album: Урам зоригийн үгс 37

УРАМ ЗОРИГИЙН ҮГС – ТЭНГЭРТ ГЭРЛЭЛТ БАЙХГҮЙ ЮУ?

00

“Амилалд тэд гэрлэх ч үгүй, нөхөрт ч гарахгүй, харин тэнгэр дэх тэнгэрэлч нартай адил болох юм” (Матай 22:30)