Please enter your username and email address. Get new password
Register Now
x
12 plays
Урам зоригийн үгс 40 Length: Unknown Play From album: Урам зоригийн үгс 40

УРАМ ЗОРИГИЙН ҮГС – ТЭНГЭР ДЭХ САЙН САЙХАН ЗҮЙЛС

00

“Тэнд цаашид ямар ч хараал байхгүй болно. Мөн Бурхан ба Хурганы сэнтий тэнд байж, зарц нар нь Түүнд үйлчилнэ. Тэд Түүний царайг харна. Түүний нэр тэдний духан дээр байх болно.” (Илчлэл 22:3-4)