Please enter your username and email address. Get new password
Register Now
x
24 plays
Урам зоригийн үгс 59 Length: Unknown Play From album: Урам зоригийн үгс 59

УРАМ ЗОРИГИЙН ҮГС – ТАНЫ ЭХНЭР ХЭР ИХ ҮНЭ ЦЭНЭТЭЙ ВЭ?

00

“Зохистой чадварлаг эхнэрийг хэн олж чадах вэ? Тийм эхнэр эрдэнэсээс ч үнэтэй” (Сургаалт үг 31:10)