Please enter your username and email address. Get new password
Register Now
x
8 plays
Урам зоригийн үгс 120 Length: Unknown Play From album: Урам зоригийн үгс 120

УРАМ ЗОРИГИЙН ҮГС – ТАНД АМАР ТАЙВАН ХЭРЭГТЭЙ ЮҮ?

00

“Христийн амар тайван зүрхийг чинь захираг!” (Колоссай 3:15)