Please enter your username and email address. Get new password
Register Now
x
16 plays
Урам зоригийн үгс 104 Length: Unknown Play From album: Урам зоригийн үгс 104

УРАМ ЗОРИГИЙН ҮГС – ТА ЮУН ДЭЭР ХАРЦАА ТОГТООСОН БЭ?

01

“Эзэн, хэрэв Та мөн юм бол усан дээгүүр алхаж, Тан дээр очихыг надад тушаагаач” (Матай 14:27, 28)