Please enter your username and email address. Get new password
Register Now
x
20 plays
Урам зоригийн үгс 68 Length: Unknown Play From album: Урам зоригийн үгс 68

УРАМ ЗОРИГИЙН ҮГС – ТА ЯМАР НЭГ ЮМЫГ ХИЙХИЙГ ХҮСЭХГҮЙ БАЙХ ЦАГТ

10

“Тиймээс Бурханд захирагдагтун. Диаволыг эсэргүүц. Тэгвэл тэр та нараас зайлна” гэсэн байна. (Иаков 4:7)