Please enter your username and email address. Get new password
Register Now
x
14 plays
Урам зоригийн үгс 88 Length: Unknown Play From album: Урам зоригийн үгс 88

УРАМ ЗОРИГИЙН ҮГС – ТА МЭДЭХ БОЛОМЖТОЙ

00

“Та нар мөнх амьтай гэдгээ мэдээсэй гэсэндээ би Бурханы Хүүгийн нэрд итгэдэг та нарт үүнийг бичлээ” (1 Иохан 5:13)