Please enter your username and email address. Get new password
Register Now
x
13 plays
Урам зоригийн үгс 39 Length: Unknown Play From album: Урам зоригийн үгс 39

УРАМ ЗОРИГИЙН ҮГС – ТА ХЭДЭН НАСТАЙ ВЭ?

00

“Түүний өдөр хоногууд эд баялаг, нэр хүндээр дүүрэн байж сайхан өндөр наслаад үхэв” (1 Шастир 29:28)