Please enter your username and email address. Get new password
Register Now
x
10 plays
Урам зоригийн үгс 30 Length: Unknown Play From album: Урам зоригийн үгс 30

УРАМ ЗОРИГИЙН ҮГС – ТА БУРУУ СОНГОЛТ ХИЙХИЙН ЦАГТ

01

“… Бид өөрсдөдөө хааныг гуйснаараа өөрсдийн бүх нүгэл дээр энэ бузрыг нэмсэн …” (1 Самуел 12:19)