Please enter your username and email address. Get new password
Register Now
x
15 plays
Урам зоригийн үгс 60 Length: Unknown Play From album: Урам зоригийн үгс 60

УРАМ ЗОРИГИЙН ҮГС – СУРГААЛТ ҮГС НОМД ЭМЭГТЭЙЧҮҮДИЙН ТУХАЙ ЮУ ГЭСЭН БАЙНА

00

“Харин Соломон хаан Фараоны охины хажуугаар … олон харь эмэгтэйг хайрладаг байлаа. Эдгээр үндэстнүүдийн талаар ЭЗЭН Израилийн хөвгүүдэд хандан “Та нар тэдэнтэй мөн тэд ч та нартай холбогдож болохгүй. Учир нь тэд та нарын зүрх сэтгэлийг өөрсдийнхөө бурхад уруу заавал хөтлөх болно” гэж хэлж байсан билээ. Эдэнтэй Соломон хайр дурлалаар холбогдсон байлаа … Соломоныг хөгшрөхөд эхнэрүүд нь түүний сэтгэлийг өөр бурхад уруу хандуулсан учир түүний зүрх сэтгэл Бурханы төлөө … бүрэн  зориулагдсангүй” гэсэн бичсэн байдаг юм. (1 Хаад 11:1-4)