Please enter your username and email address. Get new password
Register Now
x
13 plays
Урам зоригийн үгс 64 Length: Unknown Play From album: Урам зоригийн үгс 64

УРАМ ЗОРИГИЙН ҮГС – СҮНСЛЭГ ХҮЧИЛТӨРӨГЧ

00

“Хүн зөвхөн талхаар бус, харин Бурханы амнаас гарах үг бүрээр амьдарна”  (Матай 4:4)