Please enter your username and email address. Get new password
Register Now
x
19 plays
Урам зоригийн үгс 89 Length: Unknown Play From album: Урам зоригийн үгс 89

УРАМ ЗОРИГИЙН ҮГС – Р.А.ТОРРИ ХЭРХЭН АВРАЛЫГ АВСАН ТУХАЙ

00

“Энэ ядуу хүн хашхирахад ЭЗЭН түүнийг сонсож, зовлон шаналан бүгдээс нь түүнийг аварсан болой” (Дуулал 34:6)